O firmie


WŁÓKNINY

 

  • chemoutwardzalne: podnoskowe, zakładkowe
  • wyściółkowe
  • ocieplacze
  • filce
  • ekowełny